ساخت انیمیشن (پویانمایی)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

همگام با پیشرفت تکنولوژیهای نوین ارتباطی گسترش انیمیشن در کنار سینما صنعت تازه ایست که هر روزه بر اهمیت آن افزوده می شود . ساخت انیمیشن، مستلزم طراحی شخصیت هایی مرتبط با موضوع که بر جذابیت و چشم نوازی انیمیشن می افزاید که خود به تنهایی سهم بسیار مهمی در جذب مخاطبان دارد. ادامه کار پس از طراحی شخصیت، متحرک سازی و روح دادن به شخصیت ها است که روندی دقیق و زمانبر دارد و نیازمند دقت و کارگردانی بسیار قوی است تا شخصیت ها و حرکات آنان چشم نواز و تاثیر گذار شوند .کانون نارین رسانه با در دست داشتن حرفه ای ترین تیم طراحی شخصیت و اجرای انیمیشن و با انجام رساندن یکی از بهترین  طرحها در سطح ملی در این زمینه، با افتخار آماده تولید کلیه پروژه های انیمیشن است.

یکی از محورهای مهم در تبلیغات کلان برقراری ارتباط نافذ و مؤثر با مخاطب به واسطه خلق یک شخصیت اصلی برای معرفی فرآورده تبلیغی است. شخصیتی جذاب و متفاوت که شعار تبلیغاتی از زبان او گفته می شود و تصویر او در همه جا و بر روی تمام محصولاتتان وجه تمایز اصلی شما از سایرین است.طراحی کاراکتر تبلیغاتی یکی دیگر از خدمات کانون نارین رسانه است که چه در تیزرهای سینمایی و چه برای پروژه های انیمیشن به دست گروه متخصصان و طراحان کانون تبلیغاتی نارین صورت می پذیرد.