اخبار نارین رسانه

مطالعات بازاريابي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مطالعات بازاريابي

 

چرا مصرف کنندگان بايد يک محصول را خريداري نمايند ؟ آنها چه کساني هستند ؟ کجا زندگي مي کنند ؟ چگونه فکر مي کنند؟ رقباي ما چه کساني هستند ؟ مزيت رقابتي آنها چيست ؟ تمايز محصول ما کدام است ؟ با چه استراتژي و تاکتيک‌هايي مي توان در بازار هدف سهم بيشتري کسب کرد ؟ با چه شيوه هاي بازاريابي و تبليغات مي توان در اين بازار نفوذ کرد ؟ پاسخ به پرسش هايي از اين دست را مي توان در مطالعات بازاريابي جست . گروه نارین رسانه با بهره گيري از اساتيد دانشگاهي و متخصصين بازاريابي در ارائه اين گونه خدمات تبحر ويژه‌اي دارد و بيش از آن در مقام مشاور بازاريابي در خدمت مشتريان خود است تا با استفاده از علم و هنر بازاريابي به درک بهتر رفتار مصرف کننده در راستاي توسعه استراتژي بازارايابي دست يافت .

سنجش اثربخشي تبليغات :

در يک بنگاه اقتصادي هزينه­ هاي مربوط به تبليغات بايد توجيه اقتصادي داشته باشند . سالانه ميلياردها ريال براي انواع تبليغ هزينه مي­شود و هزاران تبليغ طراحي و اجرا مي­ گردد .

دست­ اندرکاران صنعت تبليغات ، بر اين باورند که تبليغ باعث تغيير در دانش ، نگرش و رفتار مخاطبان مي­شود ، اما بديهي است که تأييد اين باور تنها بر اساس سنجش اثربخشي (آگهي­ سنجي) تبليغات ميسر مي­شود . از طرفي بر اساس دستاوردهاي پژوهشي است که مي­توان به رفع کاستي­ها و معايب و همچنين برنامه­ ريزي براي تبليغات در آينده پرداخت .